Organizator

Komitet Organizacyjny

Kierownik naukowy kursu:

Dr hab. Artur Gądek

Instruktorzy:

Lek. Henryk Liszka

Lek. Tomasz Solecki