Organizator

Komitet Organizacyjny

Kierownik naukowy kursu:

Dr n. med. Henryk Liszka

Instruktorzy:

dr Andrzej Komor

lek. Tomasz Solecki